AVG wat doet Babbage ermee?

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is een uniforme Europese wetgeving wat zoveel betekent dat voor hij voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt in een aangesloten lid van de Europese Unie van toepassing is.

Wat betekent dit voor de recruitmentbranche in het algemeen en specifiek voor Babbage?
Welke aanpassingen moeten wij doen in onze werkwijze, in onze verslaglegging? Welke tools moeten wij de >30.000 kandidaten aanbieden die zich afgelopen 20 jaar bij ons ingeschreven hebben zodat zij zelf de regie kunnen voeren over de data die wij van hen al dan niet bewaren? Hoe vaak moeten wij om toestemming vragen om opgenomen te worden in onze database? Met wie moeten wij allemaal “verwerkingsovereenkomsten” afsluiten? Wat kunnen we softwarematig regelen en wat moeten we aanpassen in houding en gedrag?

De recruitmentbranche is bij uitstek een branche waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard. Een CV is een perfect voorbeeld van een document dat vol staat met persoonlijke informatie. Besluit je om je tot in de puntjes in te dekken dan werp je een enorme drempel op voor degenen die zich bij jouw bureau willen inschrijven of willen reageren op een vacature. Waar leg je de grens? We willen voldoen aan de wet en regelgeving maar de “candidate experience” moet zodanig goed zijn dat kandidaten niet halverwege afhaken tijdens de inschrijfprocedure omdat hen het hemd van hun lijf wordt gevraagd over zaken die niets met de betreffende job opportunity van doen hebben.

Kortom, er zijn de afgelopen weken en maanden legio vragen op ons afgekomen waar wij stapje voor stapje een weg in weten te vinden. Hieronder treft u een overzicht aan van de maatregelen die wij reeds getroffen hebben of die wij aan het organiseren zijn om volledig compliant te zijn. 

  • Opstellen van een Privacy statement hoe om te gaan met persoonsgegevens;
  • Opstellen van een data-register;
  • Verwerkingsovereenkomsten afsluiten met o.a. de hosting partij (cloud), de CRM partij en met de partij die de salarisverwerking doet;
  • Database systeem compliant maken zodanig dat wij enkel data bewaren na toestemming;
  • Faciliteren recht op inzage persoonsgegevens;
  • Aanpassen samenwerkingsovereenkomsten opdrachtgevers mbt vernietigen kandidaatgegevens die wij aan hen voorgesteld hebben;
  • Aantoonbare geldige toestemming voor publicatie van beeldmateriaal.

Wij zullen eind april een nieuwe update geven.

Lieke Severijns

Meer weten over samenwerken?

Neem contact op 2020

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!