Van C-shaped naar TE-shaped - Lieke Severijns & Monique van Vliet

Lieke Severijns & Monique van Vliet 9-5-2016 13:17
Categorieën: Blogs

Wat gaat er veranderen in het communicatievak? En wat kan je doen als communicatieprofessional om goed voorbereid te zijn op de toekomst? In het nieuwste boek van Betteke van Ruler geven prominenten uit het de communicatiepraktijk, de communicatiewetenschap en daarbuiten in 40 CommTalks antwoord op deze vragen. Onze eigen Lieke Severijns en Monique van Vliet behoren tot een van de 40 thought leaders! 

Van C-shaped naar TE-shaped

Wat moet de communicatieprofessional van morgen in huis hebben om de communicatieve behoefte(n) van de organisatie goed te vervullen? Uit de vragen van onze businesspartners distilleren wij een diffuus beeld, waaruit als grootste gemene deler de TE-shaped personality naar voren komt.

De ontwikkelingen in het communicatievak gaan razendsnel; functies vervallen en nieuwe functies ontstaan, de scheiding tussen intern en extern lijkt te worden opgeheven, en de digitalisering stelt allerlei eisen aan het vak en vraagt om nieuwe vaardigheden. Er is geen eenduidig beeld te schetsen van de communicatieprofessional van nu of die van de toekomst. Wel merken we dat de eisen die onze opdrachtgevers stellen steeds hoger worden.

Wat verwachten opdrachtgevers?
Zij lijken van een communicatieprofessional vooral te verwachten dat hij of zij van alle communicatiemarkten thuis is. De professional weet net zo goed van positioneringsvraagstukken als van reputatie- en issuemanagement en crisiscommunicatie, net zo goed van campagnes, events en social media als van contentmarketing, storytelling en, en, en … Het communicatievak kent de laatste jaren eerder een verbreding dan een versmalling.

Dit heeft tegelijkertijd tot gevolg gehad dat er meer specialismen zijn ontstaan, en daarmee meer specialisten. Er zijn simpelweg te veel verschillende communicatiedisciplines en -vaardigheden om in één communicatiefunctie te vatten. Tegenstrijdig dus met de wens van opdrachtgevers dat de communicatieprofessional een alleskunner moet zijn.

Meer moet met minder mensen is veelal de conclusie. En met een ander soort (vak)mensen, zo blijkt vaak. 

Meer met minder en anders
Wij werken voor zeer uiteenlopende businesspartners, zowel in de profit- als de non-profitsector. Aan velen van hen is de recessie niet ongemerkt voorbijgegaan en menigeen heeft de gelegenheid aangegrepen om zich te herbezinnen op zijn communicatiebehoefte voor de toekomst.

We zien dat bij veel (met name grote) organisaties communicatie de laatste jaren gelukkig een prominente plek aan de bestuurstafel heeft verworven. Maar we kennen ook organisaties waar communicatie nog steeds een meer uitvoerende rol heeft, of waar communicatie in de lijn is belegd, of waar ze onderdeel vormt van de marketingafdeling of van een stafafdeling met een direct leidinggevende die weinig op heeft met communicatie.

Kortom, je komt nog steeds allerlei modellen tegen en organisaties zijn voortdurend op zoek naar het ideale plaatje. Al dan niet gedwongen door bezuinigingen of de nieuwe, kantelende werkelijkheid. Agile werken en scrum doen overal hun intrede. Meer moet met minder mensen is veelal de conclusie. En met een ander soort (vak)mensen, zo blijkt vaak.

Waar het echt om gaat
Dagelijks interviewen wij uiteenlopende communicatieprofessionals. De juiste opleiding(en), specifieke ervaring in een sector (retail wil bijvoorbeeld altijd retailervaring) en specifieke deskundigheid staan voorop in de search. Kennis van communicatietheorieën, -kanalen en -middelen is vanzelfsprekend; dit is de basisbagage.
 
Heel belangrijk voor de communicatieprofessional van nu is het kunnen creëren van content (zowel in tekst als steeds meer in beeld). Voor goede content moet je je tot op de bodem in het onderwerp verdiepen.

Want: communicatie moet steeds meer een aantoonbare bijdrage leveren aan de strategie van een bedrijf. De communicatieprofessional moet zich dus ook steeds scherper bewust zijn van hoe en in welke mate hij of zij als professional of afdeling een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen.

Maar hoe doe je dat?
Door als communicatieprofessional altijd van buiten naar binnen te denken. Door voortdurend te reflecteren op je eigen kennis, ervaring en competenties en deze ‘onderweg’ indien nodig aan te passen. Door over de muren van je eigen vakgebied heen te kijken en verbinding en integratie te zoeken met andere disciplines!

T-shaped: diep én breed
We zijn voor onze opdrachtgevers altijd op zoek naar communicatieprofessionals met impact, of we nu een specialist of een generalist zoeken. We noemen dat in recruitmentjargon de T-shaped personality: een professional met gespecialiseerde kennis in een specifiek vakgebied(en), met complementaire vaardigheden en competenties zoals creativiteit en empathie, en met het vermogen om verder te kijken dan zijn of haar eigen terrein van expertise.

‘According to those in the talent-seeking field, the most sought-after candidates for management, consulting, research, and other leadership positions are T-shaped. The vertical stem of the T is the foundation: an in-depth specialized knowledge in one or two f ields. The horizontal crossbar refers to the complementary skills of communication (including negotiation), creativity, the ability to apply knowledge across disciplines, empathy (including the ability to see from other perspectives), and an understanding of fields outside your area of expertise’, aldus Katharine Brooks in haar blog op Psychology Today.

Dus communicatieprofessionals: kruip achter die C vandaan en word een T! Maar er komt nog iets bij: we hebben vooral mensen nodig die T-shaped zijn met veel E: experience, expertise, exploration en execution. TE-shaped professionals combineren de T met de vier E’s. Goede communicatieprofessionals zijn namelijk ook in staat om ideeën uit te voeren.

Van een C een TE worden
Wat kun je als communicatieprofessional doen om de gevraagde impact te krijgen?

  • Verdiep je in de strategische doelstellingen van je organisatie en investeer zo nodig in extra materiedeskundigheid, zodat jouw bijdrage ook qua inhoud waarde toevoegt. Pas dan kun je je plek aan de bestuurstafel opeisen.
  • Maak gebruik van de snelheid die de digitale wereld biedt maar behoud de human touch en bewaak de inhoud; verbind de lagen in de organisatie.
  • Wees een voorloper op het gebied van agile en f lexibility, zoek verbinding met innovators op alle gebieden en integreer wat bruikbaar is in je dagelijkse communicatiepraktijk.
  • Blijf investeren in jezelf, zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak, binnen en buiten je markt. Kortom, in de volle breedte, en vergeet vooral de soft skills niet.
  • Luister, stop met zenden ... dat geldt voor jou als professional maar ook voor je organisatie. Stel voortdurend vragen; dé key om te leren. Dat vereist soms wel moed, maar daar wordt juist vaak om gevraagd. Heb lef!
  • Wees het geweten van de organisatie. Let niet alleen op de ‘etalage’, maar leg de drijfveren (wat/hoe/waarom) van je organisatie bloot, zowel intern als extern. Ga uit van wat medewerkers, klanten en stakeholders willen weten.
  • Wees transparant en accountable, laat zien wat je doet. Wees zichtbaar, zowel binnen als buiten. Vraag je steeds af of je als communicatieprofessional (of je nu meer die generalist of specialist bent) waarde toevoegt aan de organisatie. Met andere woorden: doe je de juiste dingen? En doe je die dingen goed en met maximaal effect?
  • Last but not least: zorg voor een uitstekende executie, met oog voor detail. Dat laat zien dat de T moet worden uitgebreid tot TE.

blog_image:babbag_14627890015730638971bfb.jpg:end_blog_image


Het boek CommTalks van Betteke van Ruler is te bestellen via: http://www.adfoshop.nl/betteke-van-ruler-commtalks.html

Reacties (1)

Gea Buijs 9-5-2016 13:58

Ik kan me hier helemaal in vinden, ik zie dit ook in de markt.

Reageer