Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening: het bemiddelen bij een (tijdelijke) baan of opdracht. 

Nieuwsbrieven
Wij publiceren nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van onze dienstverlening en aanverwante zaken. Wij voegen uw emailadres uitsluitend toe aan lijst van abonnees wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt door ons niet aan derden verstrekt.

Sociale netwerken
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. In de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn lees je wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Ook analyseren we hoe effectief onze Adwords-campagnes zijn bij Google zoekresultaten. De verkregen data wordt, met inbegrip van het IP-adres (het adres van je computer), door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie verstrekken aan derden indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees voor meer het informatie het privacybeleid van Google en meer specifiek het privacybeleid van Google Analytics.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld om vacatures af te stemmen op je interesses. U kunt de cookies uitzetten via uw browser. 

Bewaartermijn
Babbage Company B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u schriftelijk een inzageverzoek doen. Babbage Company B.V. behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dat kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
Babbage Company B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Van Heenvlietlaan 200-A
1083 CM Amsterdam
Info@babbage.nl
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@babbage.nl.

Datum
Deze privacyverklaring is opgemaakt op 1 mei 2018 en het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor dit statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.Waar komt de naam Babbage vandaan?
Charles Babbage (1791-1871) was een Brits filosoof en uitvinder die bekend werd als de ontwerper van de eerste mechanische rekenmachine, de voorloper van de computer. Net als Charles Babbage staat Babbage Company voor ontwikkeling en innovatie.