Babbage en de wet DBA - Carina Snaas

Door: Carina Snaas 12-12-2016

Categorieën
:
Blogs,

Iedere week schrijft een professional uit het vak een blog op onze website. Deze week onze eigen Carina Snaas over de kijk van Babbage Company op de Wet DBA. Carina is bijna vijftien jaar als professional actief in de wereld van recruitment en interim-management. Sinds 2011 versterkt ze ons team van Consultants. Als Senior Consultant binnen Babbage is ze de schakel tussen de verschillende business partners en interim professionals.

Er is op de arbeidsmarkt al maanden veel onrust over een nieuwe wet: de Wet DBA (vorige week donderdag ook weer ruimschoots besproken in de Tweede Kamer). Even een resumé: De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft de VAR doen verdwijnen. Het belangrijkste doel van deze nieuwe wet is het terugdringen van schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers, zelfstandig professionals en intermediairs hadden in eerste instantie tot 1 mei 2017 om hun werkwijze aan te passen. Echter, op 18 november heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer laten weten deze termijn op te schuiven naar 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen langer de tijd om zonder boete of naheffing hun werkwijze aan te passen óf hun (model)overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot die tijd - en over die periode - geen boete of naheffing, tenzij sprake is van kwaadwillendheid. Halverwege volgend jaar zal het kabinet bekijken hoe het dan staat met de implementatie van de Wet DBA. Als belangrijke knelpunten dan nog niet zijn opgelost, wordt de implementatietermijn misschien verder verlengd. En uiteraard moeten we ook de verkiezingen niet uitvlakken…

Zzp’ers moeten de ruimte krijgen
Door alle onrust en onzekerheid merken wij ook dat opdrachtgevers huiverig zijn om zzp’ers in te huren en zijn interim professionals op hun beurt bang om opdrachten kwijt te raken. Uitkomst van het debat op 8 december jl. is dat het kabinet de tijd wil nemen om eventuele nieuwe criteria nader te bestuderen en een onderzoek in te stellen door een interdepartementale werkgroep, in samenwerking met de SER en de sociale partners. Een nieuw voorstel zal dus pas na de verkiezingen op tafel liggen. Het doel van de wet – het aanpakken van schijnzelfstandigheid - is iets wat we allen onderschrijven. Hoe deze wet dat doet, daar zetten wij als Babbage ook onze vraagtekens bij. Wij vinden als Babbage Company dat zelfstandige professionals de ruimte moeten hebben om ook daadwerkelijk te blijven ondernemen en dat onze opdrachtgevers vooral ook zelfstandige professionals moeten blijven inhuren. Wij zijn ervoor om de beste match tot stand te brengen, binnen de juiste kaders.

blog_image:article_babbag_1481552562584eb2b2e7c4f.jpg:end_blog_image

Meedenken tijdens de koffie
Beide partijen proberen wij dan ook te ondersteunen in de voor hen beste oplossing. Zo maken wij in ieder geval al gebruik van een al door de Belastingdienst goedkeurde modelovereenkomst. Maar wanneer er twijfel is of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap, kan de opdrachtgever ook kiezen voor onze detacheringsoplossing. We beschikken over een groot netwerk van interim professionals die wij tijdelijk voor een project bij ons in dienst kunnen nemen. Ook kan het zijn dat wij zzp’ers vragen om toch ook eens na te denken over een (tijdelijk) dienstverband. Natuurlijk proberen wij dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken en willen we graag meedenken over de verschillende opties en wat dit voor de freelancer betekent. Heb jij als zzp’er of als opdrachtgever hier vragen over, we praten graag verder! De koffie staat hier altijd klaar… en we komen natuurlijk ook graag langs om de mogelijkheden te bespreken!

Carina Snaas

Reacties

Door: Linda 13-12-2016 15:19
Onderwerp:
Eén van de bij-effecten is dat ik als potentieel nieuwe zzp-er de stap minder snel zal zetten om mijn diensten zelfstandig aan te bieden. Mijn vaste baan inruilen voor detacheringsconstructies die opdrachtgevers nu willen, biedt immers geen solide basis voor ondernemerschap. Volgens mij een effect wat de wetgevers juist niet beoogden met de Wet DBA.