Worden studenten voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt?

Door: Lieke Feskens 25-8-2016

Categorieën
:
Blogs,

Iedere week schrijft een professional uit het vak een blog op onze website. Deze week onze eigen Lieke Feskens! Lieke werkt ruim twee jaar als Recruitment Consultant bij Babbage Company.

De huidige student wil hulp bij het solliciteren. Dit onderwerp komt ieder jaar terug in de media en het trekt altijd mijn aandacht. Uit een recent onderzoek onder 500 WO-masterstudenten van het recruitmentplatform Business Talent Network (BTN) blijkt dat 45% van de studenten vindt dat de universiteit onvoldoende doet
om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast zegt 48% dat universiteiten meer aandacht moeten besteden aan het sollicitatieproces. Ruim 57% zegt zelfs geen enkele vacaturesite te kennen.

Uit de HBO-monitor van 2015 blijkt ook dat slechts 48% van alle afgestudeerde HBO’ers (zeer) tevreden is
over de voorbereiding op hun beroepsloopbaan. Er is dus duidelijk nog steeds behoefte aan hulp en trainingen met betrekking tot het gehele sollicitatieproces onder HBO en WO studenten in Nederland.

Het Career Service Centrum
Dit zijn voor mij herkenbare gevoelens en behoeften. Tijdens mijn bachelor opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) verwezen docenten vaak naar het boekje ‘ASW wat kan je ermee?’. Een klein boekje met een aantal verhalen van alumni. Ook bij mijn masteropleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie werd er weinig aandacht besteed aan mijn toekomst. In tegenstelling tot vele andere masteropleidingen moest ik – gelukkig - verplicht enkele maanden een stage lopen, waardoor ik ervaring opdeed met het solliciteren en de arbeidsmarkt. Stageplaatsen zijn alleen moeilijk te vinden en van de gemiddelde masterstudent wordt ook verwacht dat zij dit zelfstandig oppakken. Recent ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn oude universiteit een career service centrum heeft. Dit centrum biedt studenten ondersteuning bij de voorbereiding op de carrière met activiteiten binnen en buiten je opleiding. Wellicht bieden zij deze activiteiten al jaren aan en wist ik dit niet, omdat ik het geluk heb gehad dat ik nooit gebruik heb hoeven maken hiervan, gezien ik na mijn stageplaats een tijdelijke functie aangeboden kreeg. Maar wat hier wel – jammer genoeg - uit geconcludeerd kan worden, is dat er tijdens mijn vierjarige studie nooit actief aandacht aan besteed is.

Verkeerde periodes en handvaten
Hoe bieden onderwijsinstellingen hun studenten handvaten aan om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt? De meeste instituten hebben een websitepagina gericht op de arbeidsmarkt. Dit varieert van een ouderwets te downloaden handboek over solliciteren tot links naar een enkele vacature site. Veel informatie op deze pagina’s is echter verouderd. Daarnaast hebben meerdere scholen een career service centrum. Opvallend hierbij is dat concrete trainingen en cursussen vaak maar een beperkt aantal keer per jaar worden gegeven, soms ook in verkeerde periodes. Denk aan het begin van het jaar, tentamenperiodes, tegen de zomervakantie aan en aan het einde van het schooljaar. Allemaal periodes wanneer de student niet verder denkt dan het behalen van zijn/haar vakken of scriptie. Ik kwam zelfs trainingen en cursussen tegen waarvoor de student moet betalen. Zou dit niet gewoon een onderdeel van het curriculum moeten zijn en dus gratis aangeboden moeten worden?

Sollicitatietraining bij Babbage Company
Tuurlijk speelt de verantwoordelijkheid van de student hierbij ook een grote rol. Je hebt immers zelf de regie over je eigen toekomst. Maar onderwijsorganisaties spelen hierbij een hele belangrijke rol. Ik ben absoluut van mening dat scholen zich hard maken voor dit onderwerp met als doel om het percentage tevreden studenten aanzienlijk te verhogen en de aansluiting op de arbeidsmarkt vanuit HBO/WO veel gemakkelijker te maken. Er is ook nog veel te winnen. Beginnend bij een kritische blik op hun aanbod en het gesprek aangaan met studenten. Wat doen zij al zelf en waar is behoefte aan? Daarnaast moet de student uiteraard op de hoogte zijn van het aanbod. Men moet lawaai maken. Het aanbod actief – of wellicht verplicht – aanbieden aan de student door zijn/haar gehele studentenperiode. Want laten we eerlijk zijn: geen enkele student is in zijn beginjaren van zijn studie zeer actief bezig met de arbeidsmarkt. En niet iedere student vindt het immers gemakkelijk om hulp te vragen.

Ook vanuit Babbage Company maken wij graag lawaai. Wekelijks spreken mijn collega’s en ik met ambitieuze onlangs afgestudeerden en young professionals die hulp nodig hebben bij het solliciteren. Speciaal voor deze doelgroep bieden wij donderdag 8 december a.s. een sollicitatietraining aan. Door middel van een interactieve training bieden wij jou concrete handvaten en helpen we graag met jouw persoonlijke profilering. Ben jij erbij?

Lieke Feskens