Onze Partners

Wij werken samen met business partners uit uiteenlopende branches, zoals:

- Zakelijke en financiële dienstverlening

- Overheid: rijk / provincies / gemeenten / ZBO’s / semi-overheid

- Multinationals, A-labels en retail

- Non-profit: onderwijs-, zorg-, branche- en belangenorganisaties, charitatieve instellingen

- Utilities en telecom

- Transport en logistiek

-  Startups & scale ups

- Communicatie- & PR-bureaus.

 

Hieronder organisaties voor wie wij al lange tijd preferred supplier zijn en een overzicht van andere business partners met wie we regelmatig samenwerken.

Andere Partners

AEB

Alliance Healthcare

Amstelring

ATPI

BNP Paribas

BevolkingsOnderzoek ZuidWest

 Binck Bank

Boehringer Ingelheim

Bex*communicatie

BPD

College Rechten van de Mens

CNV

Crocs

Euronext

Gemeente  Amsterdam

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amersfoort

Gemeente Den Helder

Gemeente Bunnik

Gemeente Delft

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Rheden

Gemeente Rotterdam

Gemeente Roosendaal

Gemeente Uithoorn

Gemeente Westland

Groene Hart Ziekenhuis

Gispen

GVB

Hill-Rom

 InHolland

Image Skincare

Hogeschool van Amsterdam

Hoogheemraadschap Rijnland

Hoogheemraadschapo Stichtse Rijnlanden

HvO-Querido

Handicap NL

Hyundai

FFC

Koninklijke Boskalis

Kendrion

KIA Motors Nederland

Lely Holding

Luchtverkeersleiding Nederland

Louwman & Parqui

Mammoet

McDonalds

New York Pizza

Nationale Nederlanden

NUON

Omgevingsdienst West-Holland

Otentic Perfumes

Plan Nederland

Politie

Port of Amsterdam

Provincie Noord-Brabant

Provincie Overijssel

Rabobank & lokale Rabobanken

Raad voor de Rechtspraak

Rathenau Insitituut

RAVAS

Refresco

RNHB

ROCtop

ROC Westbrabant

ScanMarQUED

Schneider Electric

SHV Energy

Slachtofferhulp Nederland

Sociale Verzekeringsbank

Stedin

Thomas Cook

TNT

Text100

TomTom

TU/e

Univé

Univé Regio+

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Utrecht

Van Harte & Lingsma

Vewin

VNG

Waternet

Wolters KLuwer

Woodwing

 

Waar komt de naam Babbage vandaan?
Charles Babbage (1791-1871) was een Brits filosoof en uitvinder die bekend werd als de ontwerper van de eerste mechanische rekenmachine, de voorloper van de computer. Net als Charles Babbage staat Babbage Company voor ontwikkeling en innovatie.