Communicatieadviseur HRM ad interim

Heb jij ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieplannen in de rol van communicatieadviseur? Ben jij organisatiesensitief en klantgericht? Heb je ervaring met het structureel verbeteren van de kwaliteit van de communicatie van een organisatie? Ga dan aan de slag bij Nationale Politie!

Rotterdam (Hybride)
36
Status: Open

Wat ga je doen?

De Dienst HRM is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van HR binnen de politie. De meer dan 2600 medewerkers van deze dienst leveren vanuit hun heel diverse expertises een bijdrage aan de korpsdoelstellingen. Om een paar HRM-functies te noemen: van instructeur en rijdocent tot recruiter en HR-adviseur. En van psycholoog en arbeidsdeskundige tot loopbaanadviseur en jurist.

De HR-strategie is gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

 1. De politie steeds goed en juist bezet;
 2. Politie duurzaam inzetbaar;
 3. Bekwame politie, nu en in de toekomst;
 4. Wendbare politie die flexibel inspeelt op ontwikkeling;
 5. Effectieve sturing: opgave, talent en budget, steeds verbonden.

De Dienst HRM is dienstverlener en heeft de taak om maximaal uitvoering te geven aan het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken. Dit willen we doen vanuit goed en betrouwbaar werkgeverschap.

De dienst wil haar communicatie structureel op een hoger niveau tillen en daarmee de kwaliteit ervan aanzienlijk verhogen. Het gaat immers over belangrijke thema's voor de mensen die bij de politie werken. Denk aan werving, selectie en doorstroming, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen. En gaat ook over thema's die te maken hebben met de ontwikkelingen binnen de Dienst HRM zelf.

De communicatie-afviseur levert een bijdrage vanuit de context van het Bedrijfsbureau van de Dienst HRM en samen met anderen binnen de Dienst HRM die een communicatierol hebben en met het team Communicatie van het PDC en de Dienst Communicatie. Een aantrekkelijke functie voor een communicatie-adviseur die houdt van bouwen en verbeteren!

Doelstelling
Doel van de functie is om vanuit de visie en strategie van de Dienst HRM effectief intern te communiceren. Dit doe je als communicatie-adviseur door MT-leden, projectleiders en implementatiemanagers en andere interne klanten te voorzien van pro-actief communicatie-advies en de uitvoering te (laten) verzorgen.

Samen met communicatie-collega's werk je elke dag weer aan de structurele verbetering van de communicatie. Je neemt de interne klanten mee in deze manier van werken en professionaliseert de uitvraag. Je zorgt voor de praktische executie van je advies en soms draag je dit over aan specialisten, waarbij jij het overzicht houdt.

Verantwoordelijkheden
Je zorgt ervoor dat we ruimschoots voldoen aan de verwachtingen die een medewerker heeft, of mag hebben, van de communicatie van de grootste werkgever in Nederland en wij willen bovendien ook intrinsiek deze verwachtingen waarmaken. Met bijvoorbeeld:

 • Heldere communicatie over de uitvoering van de vele arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen en afspraken;
 • Communicatie die bijdraagt aan bijvoorbeeld veilig en gezond werken, leren en ontwikkelen, behoud en doorstroom en duurzame inzetbaarheid;
 • Communicatie die inzicht geeft in de produkten en diensten en dienstverlening waarvan je als medewerker gebruik kunt maken.

Ook geef je met deze communicatie invulling aan thema’s uit het strategisch kader van de Dienst Communicatie: Zorg voor elkaar, Menselijke Maat, Eerlijkheid en Trots. Ons streven is dat deze communicatie van hoge kwaliteit in de slipstream bijdraagt aan onze reputatie als werkgever, als Dienst HRM en als Politiedienstencentrum.

Wij zoeken iemand met

Eisen

 • Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar ervaring als communicatieadviseur waarvan minimaal 3 jaar interne communicatie;
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieplannen in de rol van communicatieadviseur;
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het oppakken van communicatievraagstukken van begin tot eind. Hiermee wordt bedoeld dat een communicatievraagstuk wordt herkend, vervolgens een plan wordt opgesteld en wordt uitgevoerd door de desbetreffende communicatieadviseur. Kandidaat was hierbij eindverantwoordelijk.

Wensen

 • Je hebt ervaring op het gebied van communicatie op HRM-thema's bij een grote organisatie van minimaal 1000fte;
 • Je hebt ervaring met het verlenen van communicatieadvies bij organisatieontwikkelingstrajecten binnen de context van HRM;
 • Je hebt ervaring met het structureel verbeteren van de kwaliteit van de communicatie van een organisatie (onderdeel);
 • Je hebt ervaring binnen de Politie als communicatieadviseur.

Competenties

 • Overtuigingskracht;
 • Maatschappelijke oriëntatie;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Klantgerichtheid;
 • Systeemdenken;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Kwaliteitsgerichtheid.

Hier ga je werken

De politie – met tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum – staat onder leiding van korpschef Henk van Essen. De overige leden van de korpsleiding zijn Liesbeth Huyzer (Operatiën), Simone Roos (Bedrijfsvoering), Henk Geveke (Technologie en Innovatie) en Hanneke Ekelmans. De korpsleiding wordt ondersteund door een staf.

De Landelijke Eenheid is het onderdeel van de politie dat o.a. specialistische ondersteuning biedt aan de regionale eenheden. Per 2024 komen er twee nieuwe Landelijke Eenheden; de eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). LX draagt op meerdere manieren bij aan politiewerk in heel Nederland en daarbuiten: met expertise, met handhaving en opsporing op de infrastructuur, bewaken en beveiligen, een nationale informatievoorziening en landelijke operationele coördinatie. Deze eenheid levert (specialistische) kennis, kunde en materieel aan het hele korps. LO richt zich op de opsporing van vormen van zware georganiseerde criminaliteit die veelal ondermijnend en internationaal is, terrorisme en cybercrime. Onder LO vallen de landelijke recherchetaken, inclusief intelligence en speciale interventies. Het is de ambitie om twee nieuwe, slagvaardige, weerbare en toekomstbestendige landelijke eenheden te bouwen, elk met een eigen identiteit en een herkenbaar profiel.

Dit kan je verwachten

 • Het is een tijdelijke opdracht van 36 uur per week;
 • Startdatum: 01 maart 2024;
 • Einddatum: 01 oktober 2024;
 • Optie op verlenging: 2 maal 12 maanden;
 • Deze opdracht kan alleen ingevuld worden op basis van detachering;
 • Standplaats: Rotterdam (Hybride).


Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk

Aantal uren

36 uur per week.

Status

Open.
Communicatieadviseur HRM ad interim

 

Schrijf je in!

Bij een vacature of project zoeken wij als eerste in ons eigen netwerk. Schrijf je daarom bij ons in. Jouw Mijn Babbage-pagina is hiermee direct geactiveerd en kun je gebruiken om snel te solliciteren, je profiel aan te passen en bij te houden wat de status is van een sollicitatie.
Snel solliciteren

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!