Medior Communicatieadviseur AC de Graafweg ad interim

Ben je in staat om ontwikkelingen die van invloed zijn op de communicatie in de omgeving en binnen het project te monitoren en signaleren? Ben je een assertieve gesprekspartner die overtuigend kan optreden op basis van vakinhoud, met oog voor alle belangen? Heb je ervaring met project-, bouw- en omgevingscommunicatie? Dan is er een kans voor jou bij de Provincie Noord-Holland!
Haarlem (Hybride)
24
Status: Open

Wat ga je doen als Medior Communicatieadviseur AC de Graafweg ad interim

Deze uitvraag beschrijft de nadere opdracht en de procedure die daarvoor wordt gevolgd, conform het Kader externe capaciteit van de provincie Noord-Holland dat per 1 november 2020 van kracht is. Hierbij is de Draaideur uitgezonderd, zie pagina 4 en 5 van het Kader externe capaciteit.

De communicatieadviseur verzorgt de communicatie voor de uitvoering van de herinrichting van de AC de Graafweg in het gebied Midden-Noord. Het accent ligt op projectcommunicatie, omgevingscommunicatie en bouwcommunicatie. De communicatieadviseur werkt voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden intensief samen met de betrokken omgevingsmanager, de projectmanager, de aannemer, de communicatieadviseurs van het team project- en programmacommunicatie en de woordvoerders. Om die reden is het wenselijk dat de adviseur minimaal 1 dag per week werkt vanuit de projectstandplaats in Zwaag. De aard van deze werkzaamheden vraagt om een combinatie van denken en doen. Gezien de complexiteit van het project in het gebied, is een brede ervaring met gebieds-, bouw- en omgevingscommunicatie en het omgaan met weerstanden en creëren van draagvlak noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Meer informatie over het project: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N241_Herinrichting_A_C_de_Graafweg

De communicatieadviseur heeft hierbij de volgende taken:

 • Opstellen en uitvoeren communicatieplannen;
 • Adviseren over communicatieaanpak en adviseren omgevingsmanagers bij contacten met omwonenden en andere stakeholders;
 • Onderhouden, uitvoeren en afstemmen communicatieactiviteiten met de aannemer;
 • Ontwikkelen van kernboodschappen;
 • Realiseren en verzorgen van online en fysieke communicatiemiddelen, incl social media beheer en monitoring;
 • Het creëren van content ten behoeve van de AC de GraafApp en het afhandelen van vragen en klachten;
 • Het faciliteren en begeleiden van informatiebijeenkomsten voor de omgeving;
 • Werken vanuit belang van provincie en inwoners;
 • Monitoren en signaleren van ontwikkelingen die invloed hebben op de communicatie in de omgeving en binnen het project;
 • Actualiseren en beheren projectinformatie op de website;
 • Gericht op goede relatie met de project- en omgevingsmanager;
 • Onderhouden contact met communicatieteam projectcommunicatie zodat richtlijnen en kaders vanuit de provincie geborgd zijn.

Wij zoeken een Medior Communicatieadviseur AC de Graafweg ad interim met

Competenties

 • Grote mate van zelfstandigheid en initiatiefrijk;
 • Gewend om te werken met deadlines;
 • Pro- actief en flexibel;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Omgevingsbewust;
 • Kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
 • Positief-kritische grondhouding;
 • Hands-on’ mentaliteit;
 • Uitstekende schrijfvaardigheid;
 • Beeldend denken;
 • Ervaring met project- , bouw- en omgevingscommunicatie;
 • Ervaring binnen provinciale, gemeentelijke of rijksoverheid, waterschappen
 • Ervaring met grotere projecten in de uitvoeringsfase;
 • Stevige en mondige gesprekspartner die kan overtuigen vanuit vakinhoud en daarbij alle belangen voor ogen houdt.

Functie-eisen

 • Minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur met omgevingscommunicatie in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met woordvoering;
 • Een opleiding op HBO of WO niveau of vergelijkbaar.

Hier ga je werken

De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie, een provincie met ruim 2,8 miljoen inwoners verdeeld over 44 gemeenten. Hier vindt u feiten en cijfers over de provincie en informatie die scholieren kunnen gebruiken voor een werkstuk over Noord-Holland. Ook vindt u hier informatie over de ambtelijke organisatie die het bestuur ondersteunt, het provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid, de positie van de provincie ten opzichte van Europa en de manier waarop de provincie de veiligheid borgt.

De organisatie van de provincie bestaat uit de directie, de provinciale ambtenaren en het bestuur. De directie is de schakel tussen het bestuur (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) en de ambtenaren. De directie bestaat uit een algemeen directeur en 3 directeuren. Samen geven zij leiding aan de ambtenaren. De ambtenaren adviseren het college van Gedeputeerde Staten (GS), bereiden besluiten voor, vertalen de ambities uit het Coalitieakkoord naar concreet beleid en projecten en voeren het beleid van de provincie uit.

De kerntaken van de provincie zijn:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer;
 • Milieu, energie & klimaat;
 • Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden;
 • Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer;
 • Regionale economie;
 • Culturele infrastructuur & monumentenzorg;
 • Kwaliteit van het openbaar bestuur.

Op al die beleidsterreinen maakt de provincie beleid, beheert en onderhoudt en verstrekt subsidies en ontheffingen.

Dit kan je verwachten

 • Het is een tijdelijke opdracht van 24 uur per week;
 • Startdatum: 12-06-2023;
 • Einddatum: 12-06-2024;
 • Optie op verlenging: Ja, 2 maal 1 jaar;
 • Detachering (geen ZZP);
 • Standplaats: Haarlem (Hybride).


Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk.

Aantal uren

24 uur per week.

Status

Open.
Medior Communicatieadviseur AC de Graafweg ad interim

 

Schrijf je in!

Bij een vacature of project zoeken wij als eerste in ons eigen netwerk. Schrijf je daarom bij ons in. Jouw Mijn Babbage-pagina is hiermee direct geactiveerd en kun je gebruiken om snel te solliciteren, je profiel aan te passen en bij te houden wat de status is van een sollicitatie.
Snel solliciteren

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!

Babbage Company gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.