Medior Communicatieadviseur Biodiversiteit ad interim

Ben jij een Medior Communicatieadviseur met ervaring met het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van communicatieprojecten? Heb jij ervaring met communicatie binnen de thema’s natuur, biodiversiteit, landbouw? En het allerbelangrijkste: heb jij de motivatie om je in zetten voor een natuurinclusieve samenleving? Dan is provincie Zuid-Holland op zoek naar jou!
Den Haag (hybride)
24
Status: Open

Wat ga je doen als Medior Communicatieadviseur Biodiversiteit ad interim

Actieplan Boerenlandvogels

Binnen het Kernteam Actieplan Boerenlandvogels is een werkgroep gevormd die verantwoordelijk is voor de communicatie. Gezamenlijk is er een communicatiestrategie en bijbehorende kalender opgesteld voor 2023. Nu is tijd om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarvoor hebben we jou nodig!

De provincie is regievoerder van het Actieplan. Als communicatieadviseur ben jij dan ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatiestrategie en –kalender in samenwerking met de werkgroep.

Werkzaamheden

 • Het organiseren van kennisevenementen;
 • Het schrijven van nieuwsberichten en social media posts;
 • Het organiseren van werkbezoeken van de bestuurder in relatie tot het Actieplan;
 • Projectteams ondersteunen bij de communicatie over weidevogelgebieden (communicatiemiddelen: nieuwsbrieven, websites, informatieavonden);
 • Uitbreiden communicatienetwerk: contant maken met en gebruik maken van bestaande communicatiekanalen in het werkveld;
 • Het door ontwikkelen van de communicatiestrategie, in samenhang met andere natuur- en landbouwprojecten.

Dit alles met een proactieve en initiatiefrijke manier van werken!

Andere biodiversiteitsthema's

Vanuit team biodiversiteit werken we naast boerenlandvogels aan verschillende onderwerpen om de biodiversiteit te stimuleren. Dit zijn o.a. het bos- en bomenbeleid, het icoonsoortenbeleid, het project Groene cirkel Bijenlandschap en de agenda natuurinclusief.

Voor deze onderwerpen bestaan je werkzaamheden onder meer uit:

 • Nieuwsberichten schrijven;
 • Website-pagina’s actueel houden;
 • Evenementen organiseren.

Je doet dit in nauwe samenwerking met de collega’s uit team biodiversiteit die verantwoordelijk zijn voor deze onderwerpen en met de andere communicatiecollega’s die werken aan een versterking van de natuur in Zuid-Holland. We werken hierbij zoveel mogelijk in verbinding met andere opgaven. Biodiversiteit is namelijk door GS als dwarsdoorsnijdend thema benoemd. Dit geven we vorm via natuur inclusief werken.

Wij zoeken een Medior Communicatieadviseur Biodiversiteit ad interim met

Eisen

 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van communicatieprojecten – dit alles binnen de kaders van een (al dan niet zelf opgesteld) communicatieplan;
 • Ervaring met communicatie binnen de thema’s natuur, biodiversiteit, landbouw is een pré, maar het belangrijkste is de motivatie om je in zetten voor een natuurinclusieve samenleving!

Competenties

 • Je bent een resultaatgerichte communicatieadviseur medior-niveau;
 • Je bent pro-actief, altijd op zoek naar kansen om het thema biodiversiteit te stimuleren;
 • Je bent een doener, die wel eerst denkt en adviseert voor je aan de slag gaat;
 • Je bent creatief, hebt een vlotte pen, ervaring met schrijven van persberichten en social media-uitingen.

Hier ga je werken

Elke dag beter. Zuid-Holland. Dat is het motto van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland. Het college werkt aan acht ambities; één daarvan is Versterken natuur in Zuid-Holland.

Veenweidegebieden, een uitgestrekte kust, weilanden met koeien en een landschap met brede en smalle rivieren. Dit vind je allemaal in Zuid-Holland. Dat maakt onze provincie veelzijdig én uniek en dat is voor veel mensen dé reden om zich in Zuid-Holland te vestigen of onze provincie te bezoeken. Ons prachtige landschap met al zijn water, bomen, planten- en diersoorten staat onder druk. Niet alleen door de klimaatverandering; ook doordat er steeds meer mensen bijkomen. En we te veel stikstof uitstoten. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Aan ons de taak om daarin een goed evenwicht te vinden.

Samen met kennisinstellingen en andere organisaties werken we eraan om onze kwetsbare natuur (en de kennis hierover) te beschermen en versterken. Ook tegen stikstof. Met de maatregelen die we hiervoor treffen willen we de natuur beschermen en toekomst bieden aan bedrijven, bouwers en boeren.

Het college wordt in het realiseren van haar ambities ondersteund door beleidsmakers, projectleiders en door communicatieadviseurs. Voor de communicatieve ondersteuning zijn we per direct op zoek naar een medior communicatieadviseur. Je zal voor een aantal concrete onderwerpen worden ingezet: het Actieplan Boerenlandvogels, soortenbeleid, agenda natuurinclusief en andere onderwerpen van team Biodiversiteit.

Actieplan Boerenlandvogels

Nederland is een belangrijk land voor weidelandvogels zoals de grutto, kievit en de scholekster. Uniek aan de provincie Zuid-Holland zijn de veenweidegebieden. Ongeveer 15% van de landelijke gruttopopulatie broedt dan ook in onze provincie. Helaas gaat het niet goed met de weidevogels. Dit komt onder andere door intensiever gebruik van de grond, stadsuitbreiding en een toename van natuurlijke vijanden zoals de vos.

Om het tij te keren is een forse inspanning nodig. Daarom hebben acht Zuid-Hollandse partijen, waaronder de provincie, het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld. Het doel is geen verdere afname in 2022 en 5% méér gruttoparen in 2027 vergeleken met de periode 2013-2015.

Dit wordt aangepakt vanuit verschillende actielijnen: beter en meer weidevogelbeheer, het verbeteren van de inrichting van weidevogelgebieden zodat de kuikenoverleving wordt verhoogd, monitoring, onderzoek en ondersteuning van vrijwilligers.

Dit kan je verwachten

 • Dit is een tijdelijke opdracht van 24 uur per week (dit kunnen er meer worden, of we besluiten dat er op termijn een extra collega bijkomt, met wie we gaan samenwerken aan natuur, landbouw en water);
 • Startdatum: z.s.m.;
 • Opdrachtduur: 12 maanden;
 • Optie tot verlenging: Ja;
 • Standplaats: Den Haag (hybride);
 • Gesprekken staan gepland op 5 april.

Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk.

Aantal uren

24 uur per week (dit kunnen er meer worden, of we besluiten dat er op termijn een extra collega bijkomt, met wie we gaan samenwerken aan natuur, landbouw en water).

Status

Open.
Medior Communicatieadviseur Biodiversiteit ad interim

 

Schrijf je in!

Bij een vacature of project zoeken wij als eerste in ons eigen netwerk. Schrijf je daarom bij ons in. Jouw Mijn Babbage-pagina is hiermee direct geactiveerd en kun je gebruiken om snel te solliciteren, je profiel aan te passen en bij te houden wat de status is van een sollicitatie.
Snel solliciteren

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!

Babbage Company gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.