Medior Communicatieadviseur Programma Water en Natuur ad interim

Status: Open

Voor het Programma Water en Natuur (PW&N) van Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Medior Communicatieadviseur. Voor dit programma is een communicatieplan opgesteld dat vertaald moet worden naar een werkbaar plan van aanpak en concrete werkzaamheden en middelen! Nieuwsgierig? Lees dan snel verder! Opdracht van 1 jaar, 8 uur per week.

Wat ga je doen als Medior Communicatieadviseur Programma Water en Natuur ad interim

De projecten Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied en Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn samengevoegd in een programma, te weten Programma Water en Natuur (PW&N). Voor dit programma is er een communicatieplan opgesteld dat op een hoog abstractieniveau zit. Dit plan moet vertaald worden naar een werkbaar plan van aanpak en concrete werkzaamheden en middelen, zodat deze op de markt gezet kunnen worden.

Omschrijving opdracht

A. Van de adviseur wordt advies gevraagd over de wijze waarop en welke producten en werkzaamheden het beste in een uitvraag gedaan kan worden op basis van de volgende voorwaarden:
1. Het voldoet binnen het communicatieaanpak Ecologie en Waterkwaliteit;
2. Het past binnen de doelen van het programma zoals hierboven beschreven;
3. Het betreft een advies over de inhoud van uitvraag en de vorm, zoals tijdsduur, aantal uitvragen (percelen) e.d..
B. Van de adviseur wordt verwacht een plan van aanpak te schrijven

Van de adviseur wordt gevraagd om samen met de Omgevingsmanager en de regisseur communicatie een communicatiestrategie met bijbehorend communicatieplan, een plan van aanpak uit te werken –en middelen op te stellen. Het doel van de communicatiestrategie is een strategie die voor andere projectmedewerkers duidelijk en toepasbaar is, secundair dient het plan van aanpak een geschikt inputdocument te zijn zodat er een communicatiebureau kan worden gecontracteerd die de benodigde communicatiemiddelen kan produceren. De adviseur heeft uitsluitende een meewerkende, ondersteunende rol in het formuleren van de strategie, geen eindverantwoordelijkheid. De adviseur is wel leading in het schrijven van het plan van aanpak.

Wij zoeken een Medior Communicatieadviseur Programma Water en Natuur ad interim met

  • De communicatieadviseur is in staat om te werken onder hoge tijdsdruk, waarbij het halen van de planning niet ten koste gaat van de kwaliteit;
  • De communicatieadviseur heeft affiniteit met maken en met het uitvragen van communicatie-advies en middelen.

Hier ga je werken

Je gaat aan de slag bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Omschrijving programma
Het programma bestaat uit twee projecten, namelijk Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied en Kaderrichtlijn Water Midden-Nederland. Het programma had oorspronkelijk het doel om synergie te krijgen tussen de twee projecten en de interne organisatie te helpen om deze opgaves in de huidige processen te integreren. Inmiddels heeft het programma een ander doel gekregen. Doel van het programma is het realiseren van maatregelen KRW en Natura 2000 in het beheersgebied van RWS MN. KRW bestaat uit drie tranches. De eerste tranche is afgerond. De tweede tranche (2016 – 2021) is deels gereed. De opgave voor de derde tranche wordt in 2019 bepaald en loopt van 2022- 2027. Het doel voor Natura 2000 betreft het de implementatie van het eerste beheerplan, de monitoring van de ontwikkelingen, het leveren van tijdige en juiste input voor het tweede beheerplan en een correcte en tijdige opdrachtbrief. Voor N2000 is het huidige beheersplan vastgesteld in 2018. In 2021 starten de voorbereidingen om het 2e beheerplan op te kunnen stellen. Hier zal een participatietraject aan vooraf gaan. Voor 2024 dient er een nieuw beheerplan te zijn vastgesteld.

Organisatorische afdeling / plaats in de organisatie
Het project wordt uitgevoerd door RWS Midden-Nederland. De adviseur krijgt met name te maken met de projectmanager, omgevingsmanager van het programma en de communicatie adviseur van de afdeling C&S.

Dit kan je verwachten

  • Het is een tijdelijke opdracht van 8 uur per week.
  • Startdatum: 1 december 2019
  • Einddatum: 30 november 2020
  • Optie tot verlenging: ja, maximaal 12 maanden en 1 x maximaal 5 maanden.

Graag ontvangen wij jouw reactie voor maandag 9 december om 10:00 uur.

Aantal uren

8 uur per week

Status

Open

Locatie

Lelystad

Publicatie datum

03.12.2019

Contactpersoon

Iwein Trel

Je bekijkt de vacature:
Medior Communicatieadviseur Programma Water en Natuur ad interim