Medior Communicatieadviseur woordvoering & advies ad interim

Status: Open

Wij zijn op zoek naar een Medior Communicatieadviseur met ervaring op het gebied van externe woordvoering en advies t.a.v. infrastructurele projecten in een dynamische omgeving! Kom jij het team van Rijkswaterstaat in Rotterdam versterken? Opdracht van 4 maanden, 24 uur per week.

Wat ga je doen als Medior Communicatieadviseur woordvoering & advies ad interim

De accenten in jouw opdracht liggen op het adviseren over en uitvoeren van de communicatiestrategie, op het verbeteren van het imago van Rijkswaterstaat en op persvoorlichting. Bij alles wat je doet, staat de klant centraal. Op strategisch communicatieniveau adviseer je het directieteam en lijn-, project-, programma- en omgevingsmanagers. Daarnaast werk je aan de merkbeleving bij stakeholders. Samen met collega’s geef je inzicht in de rol van Rijkswaterstaat en wat onze organisatie voor stakeholders en (vaar)weggebruikers betekent. Je ondersteunt collega’s op alle niveaus bij het uitdragen van de visie van Rijkswaterstaat en helpt met het organiseren van de dialoog binnen de organisatie en met de omgeving.

Als communicatieadviseur onderhoud je nauwe contacten met de media in het kader van persvoorlichting en woordvoering. Jij zorgt dat relevante thema’s op de agenda komen te staan. Binnen Rijkswaterstaat bevorder je het ‘spreken met één mond’. Je voert redactie over communicatie-uitingen voor en begeleidt externe optredens van collega’s. Is er sprake van een crisis of calamiteit, zoals een storing aan een van onze bruggen? Dan handel jij daadkrachtig en effectief en vertegenwoordig je de organisatie op gepaste wijze. Omdat het werk van Rijkswaterstaat 24/7 doorgaat, is het meedraaien in piketdiensten onderdeel van je opdracht.

Het leuke aan jouw opdracht is dat je betrokken bent bij concrete dossiers zoals de Blankenburgverbinding en de verbreding van de A4 , die de samenleving direct raken. Ook krijg je volop de ruimte om verbeteringen in onze werkprocessen te initiëren en om jezelf en anderen verder te ontwikkelen. Je evalueert je eigen werk en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s. Jouw vakinhoudelijke kennis houd je actueel en je speelt in op relevante ontwikkelingen en signalen vanuit de samenleving. Jij bent een gestructureerde pionier die grensverleggend durft te interveniëren in gedrag, procedures of mores omdat iets wezenlijk belangrijk is. Oók als dat in de bestaande orde onmogelijk lijkt. Door je persoonlijkheid maak je dat onze organisatie werkt. Je doet dit van hoog tot laag en directieoverstijgend. Op basis van creativiteit, flexibiliteit en overtuiging verstevig je de relatie met externe partners.

Wij zoeken een Medior Communicatieadviseur woordvoering & advies ad interim met

 • Een afgeronde hbo-opleiding in de richting van communicatie;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur op het gebied van externe woordvoering;
 • Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met communicatieadvisering ten aanzien van infrastructurele projecten in een dynamische omgeving;
 • Je kan meedraaien met piketdiensten;

Wensen

 • Je kan goed samenwerken, je weet anderen te enthousiasmeren met je positieve instelling, je bent omgevingsgericht en toont lef;
 • Je volgt ontwikkelingen op de voet in 'communicatieland' en je hebt affiniteit met nieuwe media;
 • Je bent analytisch sterk, ook in complexe situaties houd je het overzicht en je kan snel schakelen;
 • Je bent een strategische denker, organisatiesensitief en je kan goed anticiperen op de bestuurlijke relevantie van ontwikkelingen en signalen;
 • Je beschikt over een relevant netwerk en je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke context.

Hier ga je werken

Je gaat aan de slag bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, afdeling Communicatie en Strategie.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie ZuidHolland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

De afdeling - Communicatie en Strategie
De afdeling Communicatie en Strategie heeft drie hoofdtaken. De eerste is het regisseren en vormgeven van de in- en externe communicatie. Daarnaast formuleren wij de omgevingsstrategie en ondersteunen en adviseren we het directieteam op het gebied van communicatie en strategie. We zijn een afdeling in ontwikkeling die to the point, op tijd en secuur moet opereren op het raakvlak van ambtelijke en politiek-bestuurlijke werelden. Waar overtuigen, verlokken en verleiden relevanter zijn dan op je strepen staan. Waar dienstbaarheid gepaard gaat met een stevige eigen visie. Waar gewaardeerd wordt dat je ambitie hebt, voor jezelf en voor de afdeling als geheel. En waar samenwerken vanzelfsprekend is. Daar hoort bij dat het werk pas af is als het af is.

Bijzonderheden
Je draait mee in de piketdienst.

Dit kan je verwachten

 • Het is een tijdelijke opdracht van 24 uur per week.
 • Startdatum: z.s.m.
 • Einddatum: 1 april 2020
 • Optie tot verlenging: ja, 1 x 1 maand

Graag ontvangen wij jouw reactie voor dinsdag 21 januari om 10:00 uur.

Aantal uren

24 uur per week.

Status

Open

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum

15.01.2020

Contactpersoon

M. Follong

Je bekijkt de vacature:
Medior Communicatieadviseur woordvoering & advies ad interim