Omgevingsmanager ad interim

Voor het project Natura 2000 van het ministerie van LNV zoeken wij een Omgevingsmanager! Je bent er verantwoordelijk voor dat het project doelenactualisatie in goede interactie met de omgeving verloopt. Iets voor jou?

Thuis
< 28 uur
Status: Open

Wat ga je doen als Omgevingsmanager ad interim

Het ministerie van LNV is systeemverantwoordelijk voor Natura 2000 (de gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn). Het huidige Nederlandse Natura 2000-doelensysteem omvat de Nederlandse implementatie van deze richtlijnen, via de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen voor de gebieden. Vanuit DG NVLG wordt interbestuurlijke samengewerkt om het Natura 2000-doelensysteem te verbeteren via een actualisatie. De actualisatie heeft als doel, om aan de hand van opgedane ervaringen en nieuwe kennis de landelijke doelen (de gunstige staat van instandhouding) en de gebiedsdoelen voor Natura 2000 aan te passen zodat deze sturen op robuustere natuur. Door middel van het aanpassen van het doelensysteem kunnen een aantal knelpunten, waar wij nu in Nederland tegenaan lopen, zo ver als mogelijk opgelost kunnen worden waardoor de uitvoering kan worden verbeterd. De actualisatie wordt uitgevoerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), samen met de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Defensie, Rijkswaterstaat (RWS) en de gezamenlijke provincies. Een interbestuurlijk ‘kernteam’ zorgt voor de uitvoering van de actualisatie. De organisatie van de actualisatie wordt nu verder ontwikkeld om de goede samenhang met andere beleidstrajecten te borgen. Deze opdracht ziet op fase 2 van de actualisatie waarin de adviezen uit fase 1 worden door vertaalt naar de gebieden en landelijke doelen. Voorziene producten in fase 2 zijn een hoofddocument, beleidskader doelwijziging en een strategisch plan dat inzichtelijk maakt hoe de landelijke gunstige staat van instandhouding voor de Natura 2000-doelen waarvoor Nederland verantwoordelijk is, zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden gerealiseerd. Tevens wordt fase 3 voorbereid waarin aanwijzingsbesluiten kunnen worden gewijzigd.

De omgevingsmanager is er verantwoordelijk voor dat het project doelenactualisatie in goede interactie met de omgeving verloopt. De Omgevingsmanager zorgt met de projectleider voor een projectaanpak waarin de verbinding met de projectomgeving is geïntegreerd. Vanuit de inhoud van het project onderhoudt de omgevingsmanager contact met belanghebbenden, heeft zicht op andere programma’s en beleidsontwikkelingen en signaleert en beheerst de raakvlakken. Daarmee creëert de omgevingsmanager begrip, vertrouwen en draagvlak voor de aanpak en producten van het project en stemt planning en processen af met de omgeving. Tot de taken behoren onder meer het opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie.

Wij zoeken een Omgevingsmanager ad interim met

 • WO niveau;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Klantgerichtheid;
 • Uitdrukkingsvaardigheid;
 • Affiniteit met Natura 2000;
 • Ervaring bij het werken bij het Rijk;
 • Interbestuurlijk samenwerken.

Hier ga je werken

Je gaat aan de slag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland.

Dit kan je verwachten

 • Het is een tijdelijke opdracht van 20-24 uur per week.
 • Startdatum: 2 november 2020
 • Einddatum: 30 juni 2021
 • Optie tot verlenging: ja, 1 maand.

Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk.

Aantal uren

20-24 uur per week.

Status

Open
Omgevingsmanager ad interim

 

Schrijf je in!

Bij een vacature of project zoeken wij als eerste in ons eigen netwerk. Schrijf je daarom bij ons in. Jouw Mijn Babbage-pagina is hiermee direct geactiveerd en kun je gebruiken om snel te solliciteren, je profiel aan te passen en bij te houden wat de status is van een sollicitatie.
Snel solliciteren

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!

Babbage Company gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.