Senior communicatieadviseur LFI ad interim

Ben jij een stevige communicatieadviseur met ervaring in een crisiscontext en/of programma's met een complex veld van bestuurlijke en samenwerkingspartners? Ben jij creatief en een echte teamspeler? Kun jij interne opdrachtgevers en collega's betrekken en hen op een overtuigende manier mee te nemen in je adviezen? Ga dan aan de slag bij het RIVM!
Bilthoven / Hybride
32 36
Status: Open

Wat ga je doen als Senior communicatieadviseur LFI ad interim

Als senior communicatieadviseur geef je communicatieadvies en ben je verantwoordelijk voor een excellente uitvoering van de communicatieactiviteiten en -middelen. Je bent sparringpartner en plaatsvervanger van de strategisch communicatieadviseur.

Je werkzaamheden:

 • Je denkt mee op de communicatiestrategie van het programma, dat een sterke focus zal hebben op stakeholdercommunicatie ten behoeve van effectief stakeholdermanagement.
 • Je denkt mee op het te ontwikkelen message house en de woordvoeringstrategie i.s.m. VWS, RIVM en GGD GHOR NL.
 • Je vertaalt de communicatiestrategie naar concrete communicatieactiviteiten en -middelen voor zowel de externe communicatie als de interne communicatie binnen het (groeiende) LFI-team zelf. Hierbij vraag je uit bij en adviseer je de projectleiders/ coördinatoren en inhoudelijke experts van de verschillende LFI-teams, stuur je de medior en junior communicatieadviseur hierop aan en stem je af met de communicatiecollega’s van het RIVM, de GGD’en en VWS.
 • Je volgt de relevante ontwikkelingen bij stakeholders en in de media. Hieruit destilleer je toepasbare inzichten voor je communicatieadviezen.
 • Je vervangt de strategisch communicatieadviseur, die drie dagen per week werkt, op de dagen dat zij niet beschikbaar is. Je bent op die dagen het eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de kwartiermaker en chef staf, voor de medior en junior communicatieadviseur en voor de projectleiders binnen het LFI.

Je werkt volgens de Rijksbrede, VWS- en RIVM-regels, kaders en procedures, en zoekt zo nodig de grenzen op van wat mogelijk is.

Programma LFI
Het programma Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI, werknaam) is een programma waarin het ministerie van VWS, GGD GHOR NL en het RIVM onder leiding van een kwartiermaker samen werken aan de voorbereiding van de LFI als regieorganisatie bij pandemiebestrijding. De LFI wordt opgericht om meer capaciteit, meer slagkracht, meer eenduidigheid, meer flexibiliteit en vooral ook snellere en betere opschalingsmogelijkheden te organiseren tijdens een toekomstige pandemie. Denk daarbij aan het snel paraat hebben staan van een landelijke test- of vaccinatie-infrastructuur. Vanaf begin 2023 zal de organisatie LFI naar verwachting (deels) operationeel zijn binnen de RIVM-organisatie onder opdrachtgeverschap van het ministerie van VWS. Vooruitlopend hierop wordt in de programmaperiode de personele contractering voor het programma alvast vanuit het RIVM georganiseerd.
De Programmaorganisatie LFI staat onder leiding van een kwartiermaker (verantwoordelijk voor het geheel, inclusief de externe afstemming) en een chef staf die verantwoordelijk is voor de interne organisatie, sturing en afstemming binnen het programma.

De werkzaamheden in het programma LFI worden verdeeld over 3 clusters:

 • Medisch-operationele processen
 • Generieke processen
 • Beleid en bestuur

Elk cluster bestaat uit meerdere werkpakketten die elk één of enkele toekomstige functies of taken van de LFI omvatten. De managers van deze clusters vormen samen met de kwartiermaker en chef staf het programmamanagementteam.

Het cluster ‘generieke processen’ gaat over het realiseren van de plan-functies én de functies die nodig zijn om de primaire taken van de LFI te kunnen vervullen, inclusief de relaties met de omgeving die daarvoor nodig zijn. De werkpakketten Cluster Generieke Processen betreffen:

 • Command and control
 • Monitoring en data
 • Scenario’s en innovatie
 • Informatievoorziening
 • Communicatie en netwerk
 • Adviesfunctie
 • Support intern
 • Kwaliteit
 • Geoefendheid

Het cluster ‘medisch-operationele processen’ geeft invulling aan de functie-operatie van de LFI. Dit is de grootste functie en richt zich op de voorbereiding van de opschaling van de medisch-operationele processen in de koude fase en het opschalen en regie voeren in de warme fase. De werkpakketten Cluster Medisch-operationele processen betreffen:

 • Locaties en materieel
 • Personeel
 • Klantcontact
 • Support extern
 • Testen, vaccineren
 • BCO

Wij zoeken een Senior communicatieadviseur LFI ad interim met

 • Je bent een stevige communicatieadviseur met ervaring in een crisiscontext en/of programma’s met een complex veld van bestuurlijke en samenwerkingspartners;
 • Je combineert strategisch inzicht met een hands-on mentaliteit;
 • Je hebt ruime ervaring met het maken van een brede waaier van communicatieactiviteiten en -middelen, bent heel goed in (eind)redactie en bent creatief;
 • Je betrekt interne opdrachtgevers en collega’s, en weet hen op een overtuigende manier mee te nemen in je adviezen;
 • Je hebt ervaring in het aansturen van communicatiecollega’s;
 • Je volgt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg, neemt de actualiteit mee in je adviezen en hebt inzicht in de werking van de media;
 • Je werkt zelfstandig, maar niet alleen. Sterker nog, je denkt vanuit het gedeelde belang, je hebt een flexibele instelling, denkt mee en biedt collega’s zo nodig hulp aan;
 • Samenwerken, bijdragen aan de teamspirit en het behalen van een gezamenlijk resultaat is iets wat jou energie geeft;
 • Je staat stevig als adviseur maar bent net zo goed een verbinder.

Competenties:

 • Teamspeler;
 • Flexibel;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsvewust;
 • Hands-on mentaliteit;
 • Resultaatgericht.

Hier ga je werken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.
De Stafeenheid Communicatie & Duurzame Informatievoorziening (C&D) is één van de 4 stafeenheden van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
C&D bestaat uit 90 fte en een flexibele schil van ca. 40 fte. De stafeenheid bestaat uit de afdeling DIV en vijf communicatieafdelingen, van waaruit alle communicatiedisciplines beschikbaar worden gesteld voor de organisatie. De stafeenheid C&D ondersteunt de directie, het lijnmanagement en het primaire proces met communicatie- en DIV advies, kaderstellende werkzaamheden en uitvoerende taken.

Je gaat werken bij het Programma Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Dit is een nieuw programma bij het RIVM, waarin samen met de GGD’en en het ministerie van VWS wordt gewerkt aan het oprichten van een permanente LFI. De LFI wordt opgericht om de landelijke opschaling van uitvoerende taken infectieziektebestrijding van met name de GGD’en en het RIVM tijdens een toekomstige pandemie aan te sturen. Denk daarbij aan het snel paraat hebben staan van een landelijke test- of vaccinatie-infrastructuur. Het programma moet zorgen voor een breed gedragen, robuust en slagvaardig LFI. Zodat in een volgende pandemie de bestrijding snel en adequaat kan worden opgeschaald en uitgevoerd.

Het programma is medio 2022 gestart nadat de Ministerraad heeft ingestemd met het advies van de kwartiermaker. De opbouw van de functies van de LFI verloopt gefaseerd op basis van een Agile-methodiek. Omdat het programma een hoog ontwikkeltempo kent en tegelijkertijd impact gaat hebben voor het reguliere veld van infectieziektebestrijding is het van belang dat we onze stakeholders goed betrekken. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met het ministerie van VWS en de GGD’en, zowel op inhoudelijk als op bestuurlijk vlak. Ook wordt nauw afgestemd met bredere bestuurlijke partijen (zoals de Veiligheidsregio’s, de VNG en gemeenten) en andere belanghebbenden.

Om deze samenwerking en afstemming effectief tot stand te laten brengen, zijn we voor het programma-LFI met spoed op zoek naar een senior communicatieadviseur voor de duur van 6 maanden met optie tot 2 maal een verlenging van 3 maanden.

Jouw team
Je maakt als senior communicatieadviseur deel uit van het Programma LFI, bestaande uit medewerkers van RIVM, de GGD’en en VWS. De dagelijks opdrachtgevers zijn de kwartiermaker en de chef staf. Je werkt nauw samen met de projectleiders/coördinatoren binnen het programma en met de communicatiecollega’s van RIVM, GGD GHOR en VWS. Met jou erbij bestaat het communicatieteam vooralsnog uit vier personen: een strategisch, een senior, een medior en een junior communicatieadviseur.

Dit kan je verwachten

 • Het is een tijdelijke opdracht van 32 - 36 uur per week;
 • Startdatum: 17 oktober 2022;
 • Opdrachtduur: 6 maanden;
 • Optie tot verlenging: Ja, 2x met 3 maanden;
 • Standplaats: Bilthoven / Hybride (3 dagen per week op locatie)

Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk.

Aantal uren

32 - 36 uur per week.

Status

Open.
Senior communicatieadviseur LFI ad interim

 

Schrijf je in!

Bij een vacature of project zoeken wij als eerste in ons eigen netwerk. Schrijf je daarom bij ons in. Jouw Mijn Babbage-pagina is hiermee direct geactiveerd en kun je gebruiken om snel te solliciteren, je profiel aan te passen en bij te houden wat de status is van een sollicitatie.
Snel solliciteren

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!

Babbage Company gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.