Senior Communicatieadviseur Ruimte en duurzaamheid ad interim

De gemeente Amsterdam zoekt een stevige en ervaren senior communicatieadviseur die zich (primair) richt op de interne organisatie. Heb jij ervaring met duurzaamheid binnen de overheid? Reageer dan direct op dit project voor 6 maanden, 24 uur per week!

Senior Communicatieadviseur Ruimte en Duurzaamheid

De senior communicatieadviseur die wij zoeken is de strategische sparringpartner van de directeur en het managementteam voor deze communicatieopgave.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de interne communicatiestrategie voor de doorontwikkeling van Ruimte en Duurzaamheid en de duurzame implementatie van interne communicatie binnen de organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de communicatiestrategie voor het gezicht van Ruimte en Duurzaamheid naar buiten, ofwel een duurzame positionering van de organisatie bij stakeholders binnen en buiten de gemeente.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Factor C sessie opzetten en resultaten vertalen naar een stakeholdersanalyse en interne communicatiestrategie (waaronder kernverhaal Ruimte en Duurzaamheid, kernboodschap) met plan van aanpak en middelenpakket.
 • Vertalen van de interne communicatiestrategie naar externe communicatie (positionering van Ruimte en Duurzaamheid binnen en buiten de gemeente), met plan van aanpak en middelenpakket.
 • Inventarisatie van de interne en externe communicatie behoefte.
 • Interne communicatiekalender opstellen.
 • Duurzaam implementeren van interne en externe communicatiestrategie, evenals de uitvoering ervan binnen Ruimte en Duurzaamheid (organisatie van de communicatie, met rollen, verantwoordelijkheden e.d.).
 • Ontwikkelen en toepassen van duurzaam in te zetten communicatiemiddelen (bijv. bijeenkomsten, intranet, nieuwsbrief e.d.).
 • Tegelijkertijd structuur aanbrengen binnen het huidige aanbod aan middelen.
 • Uitvoeren interne en externe communicatiestrategie (deels).
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en het managementteam.
 • Samenwerken met de twee huidige communicatieteams van de afdelingen Ruimte en Duurzaamheid.
 • Samenwerken met experts van het Communicatiebureau, voor o.a.: Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media advies, online redactie.
 • Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling.

Wij zoeken een Senior Communicatieadviseur Ruimte en duurzaamheid ad interim met

Eisen:

Aantoonbare ervaring met:

 • Interne communicatie voor reorganisatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie
 • Interne communicatie voor cultuurverandering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie
 • De positionering van een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie
 • Projectleiding binnen een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie

Wens:

 • Aantoonbare ervaring met complexe ruimtelijke opgaven binnen de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten)
 • Aantoonbare ervaring met opgaven op het gebied van duurzaamheid binnen de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten).
 • Aantoonbare ervaring met participatiemethodieken en -trajecten.

Competenties:

Je bent hands on, kunt goed schrijven en voert waar noodzakelijk en mogelijk het plan ook zelf uit. Verder ben je Strategisch, Overtuigend, Creatief, Omgevingsbewust en Flexibel

Hier ga je werken

Je maakt deel uit van het kernteam, dat zich focust op de interne doorontwikkeling met duurzaam resultaat. Je werkt samen met de twee bestaande communicatieteams van de afdelingen Ruimte en Duurzaamheid en met de experts van het Communicatiebureau.

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid in Amsterdam. De 600 medewerkers werken voor verschillende opdrachtgevers in de stad, waaronder de stadsdelen en grootstedelijke projecten. Hun expertise ligt op het gebied van stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. Dit geldt voor ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.
Naar aanleiding van onder andere een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers bevindt Ruimte en Duurzaamheid zich in een organisatorische doorontwikkeling. De stad groeit snel en de druk op de ruimte wordt steeds groter. Daarnaast heeft het huidige college grote ambities op het gebied van duurzaamheid en op het terrein van participatie van de Amsterdammers bij het 'maken van de stad'. De organisatie is in mankracht verdubbeld om
aan deze opgaven te kunnen voldoen. Dat vraagt om een versterking van de samenwerking en integraliteit binnen de organisatie en met de (gemeentelijke) stakeholders. Het vraagt ook om een andere manier van werken en daarmee een cultuurverandering. In- en externe communicatie moet hieraan een bijdrage leveren.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Dit kan je verwachten

 • Startdatum: z.s.m.
 • Einddatum: 12 juli 2019
 • Optie tot verlenging: ja
 • Locatie: Amsterdam

Bij interesse ontvang ik graag je CV en Motivatie voor donderdag 17 januari om 12.00 uur. Bij het vinden van een geschikte kandidaat is er een mogelijkheid dat de vacature eerder sluit.

Aantal uur

24 uur per week

Status

Open

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

10.01.2019

Contactpersoon

M. Follong

Je bekijkt de vacature:
Senior Communicatieadviseur Ruimte en duurzaamheid ad interim