Senior Communicatieadviseur voor 3 programma's ad interim

Heb jij ervaring met project- en veranderingscommunicatie? Ben jij een verbinder die buiten de gebaande paden denkt? Heb jij ervaring met ICT projecten? Ga dan aan de slag bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)!
Den Haag (hybride)
32 36
Status: Open

Wat ga je doen als Senior Communicatieadviseur voor 3 programma's ad interim

Binnen EZK en LNV zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur voor 3 programma's die ervaring heeft met veranderingsprocessen binnen het domein van ICT, bij voorkeur ook binnen de Rijksoverheid. Daarnaast zoeken we iemand die het leuk vindt om na te denken over zowel een plan en de uitvoering ervan.

Portfolio doorontwikkeling CW Concern breed:
In deze rol bepaal je samen met de portfolio manager de communicatie aanpak voor diverse stakeholders in het concern. Je werkt nauw samen met de functionele Consultant Doorontwikkeling CW rondom gebruikersaspecten van de inrichting waaronder de generieke instructies. documentatie. Dit omdat we binnenkort de stap naar een aantal proof of concepts op deelonderwerpen met de dienstonderdelen hopen te nemen. Na een evaluatie volgen een of meerdere pilotfases en wordt een breder gebruik gefaciliteerd. Een overkoepelend tactisch communicatieplan en afstemming daarover met de dienstonderdelen is hierbij wenselijk: Het project faciliteert, het dienstonderdeel voert zelfstandig uit, bijv. via de communicatiemedewerker van het dienstonderdeel. Je maakt deel uit van het projectteam Generiek dat verantwoordelijk is voor generieke beschikbaarstelling. Hierbij wordt de techniek geleverd door de vaste leverancier DICTU.

nb in overleg kan je gevraagd worden om ook als communicatieadviseur uitvoering te geven aan het communicatieplan voor beide kerndepartementen.

Doorontwikkeling IAM generieke diensten:
In deze rol bepaal je samen met de Regisseur IAM de communicatie aanpak voor diverse stakeholders in het concern. In het IAM domein worden nieuwe diensten ontwikkeld, zoals een generiek systeem voor het beheren van bevoegdheden (toegang tot systemen). Deze voorzieningen worden door alle organisatieonderdelen in meer of mindere mate in gebruik genomen en een betere communicatie aanpak moet er voor zorgen dat de belangrijkste stakeholders op een juiste manier worden geïnformeerd, maar ook worden gestimuleerd om van de nieuwe en vernieuwde diensten gebruik te maken. De uitdaging is hierbij dat er ook inspanning wordt verwacht van de stakeholders zelf. Een stakeholder-analyse en een overkoepelend tactisch communicatieplan is het gewenste tastbare resultaat en van de communicatieadviseur wordt daarnaast ondersteuning verwacht bij de uitvoering van het communicatieplan. Denk daarbij aan het opstellen van communicatie-uitingen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Je
maakt deel uit van het IAM-supportteam dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de vijf IAM diensten en de uitvoering van je taken zul je vooral afstemmen met de leden van het coördinatieteam en het aansluitteam.

Portfolio in1 (Oracle EBS):
Binnen EZK en LNV is het ERP-systeem Oracle E-Business Suite (EBS) ingevoerd. Dit systeem wordt zowel door de kerndepartementen als door de uitvoerende diensten gebruikt. Met het systeem worden de financiële processen, het contractmanagement, de inkoop-, projectadministratie, het tijdschrijven, de inhuur van diensten en het beheer van relatiegegevens ondersteund. De opdracht past binnen een meerjarig portfolio dat zorgt voor harmonisatie en vergaande standaardisatie van processen en systemen. Dit programma bereidt zich tevens voor op een Cloudovergang. Dit programma heeft de afgelopen 4 jaar een aantal grote en belangrijke wijzigingen gerealiseerd in het ERP applicatielandschap gebaseerd op Oracle EBS voor de financiële bedrijfsvoeringprocessen van EZK en LNV. Dit ter voorbereiding op een mogelijk toekomstige overgang naar de cloud die een grote verandering betekenen voor alle medewerkers van EZK en LNV die gebruik maken van het ERP systeem. Van de kandidaat verwachten we dat hij of zij uitvoering geeft aan de communicatie over wat er is bereikt met het programma Portfolioin1 door bijvoorbeeld schrijven van artikelen, maken van vlogs, webpagina’s en interviews.

Cloud Werkplek:
De ministeries van EZK en LNV met hun bijbehorende operationele dienstonderdelen (denk aan o.a. RVO, NVWA, AT, SODM etc.) maken als concern gebruik van een generieke werkplekvoorziening die geleverd wordt door de eigen Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De generieke regie op deze werkplekvoorziening is namens de zgn. de vereniging van eigenaren vanuit deze onderdelen in handden van de Directie Bedrijfsvoering van het kerndepartement EZK Deze werkplekvoorziening is in 2019 volledig vernieuwd en concern breed opgeleverd. Inmiddels maken hier ca 17000 medewerkers, verdeeld over het hele land en soms zelfs daarbuiten dagelijks gebruik van. Daarbij zijn zowel kantoormedewerkers als buitendienstmedewerkers (denk bijv. aan inspecteurs). Sinds Corona heeft het hybride en remote werken een grote vlucht genomen. In deze jaren is de werkplekvoorziening verder uitgebreid met de komst van MS Teams, zowel voor audio Video, chat als voor Digitaal samenwerken. Met de implementatie van Teams heeft EZK en LNV de afslag naar de MS Cloud feitelijk genomen. Data van EZK en LNV staat (voor het eerst encrypt via IRM) in de publieke cloud. Zowel DICTU als de vereniging van eigenaren zien graag een verdere modulaire doorontwikkeling van de generieke werkplekvoorziening. Dit mede om te voorkomen dat er over een aantal jaren weer opnieuw een volledige vernieuwingstraject moet worden opgestart.

Wij zoeken een Senior Communicatieadviseur voor 3 programma's ad interim met

 • Je hebt ervaring als communicatieadviseur bij grote organisaties in grote trajecten;
 • Je hebt minimaal Hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van het communicatievakgebied;
 • Je hebt ervaring met project- en veranderingscommunicatie;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met ICT projecten;
 • Je hebt een afgeronde opleiding communicatiewetenschap of communicatiemanagement of gelijkwaardig, door ervaring verkregen;
 • Je hebt ervaring met communicatie rondom werkplek functionaliteiten (M365) bij grote organisaties;
 • Je hebt ervaring met communicatietrajecten richting eindgebruikers en andere stakeholders in grote organisaties;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring bij de Rijksoverheid.

Competenties:

 • Resultaatgericht werken;
 • Goed samenwerken in een project team en daarbuiten met stakeholders en andere projecten en programma's;
 • Zelfstandig en kritisch kunnen werken;
 • Je bent een verbinder en kunt buiten de gebaande paden denken;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Hier ga je werken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Het ministerie maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. En werkt aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden.

Dit kan je verwachten

 • Het is een tijdelijke opdracht van 32 - 36 uur per week;
 • Startdatum: 12 juni 2023;
 • Einddatum: 11 december 2023;
 • Optie op verlenging: Ja, 3x met maximaal 6 maanden;
 • Standplaats: Den Haag (hybride).

Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk.

Aantal uren

32 - 36 uur per week.

Status

Open.
Senior Communicatieadviseur voor 3 programma's ad interim

 

Schrijf je in!

Bij een vacature of project zoeken wij als eerste in ons eigen netwerk. Schrijf je daarom bij ons in. Jouw Mijn Babbage-pagina is hiermee direct geactiveerd en kun je gebruiken om snel te solliciteren, je profiel aan te passen en bij te houden wat de status is van een sollicitatie.
Snel solliciteren

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!

Babbage Company gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.