Iedereen terug van vakantie, wil meteen van alles van Communicatie

Iedereen terug van vakantie, wil meteen van alles van Communicatie
Elk jaar hetzelfde liedje in veel organisaties. We zijn allemaal terug van vakantie, we hebben er zin in, en we willen allemaal van alles communiceren in 2021. December is immers nu wel heel dichtbij! En zo komen we bij de afdeling Communicatie uit. Soms wordt het wat met ons idee, soms niet. Dat laatste vinden we dan maar moeilijk te begrijpen. Lastig. Want hoe leg je uit als communicatieadviseur dat iets het net niet is? Daarvoor is er nu onderstaand instant-tekstje. In een iets andere vorm verscheen het op het intranet van DCMR Milieudienst Rijnmond. Het uiteendenken op drie niveaus komt uit artikel op de site van Logeion. Daar gaat-ie:
In principe waarderen we het als je bij ons komt met een idee of voorstel. Maar, ook communicatieteams hebben hun prioriteiten. We moeten inzet afwegen tegen urgentie en rendement. We maken ook een inhoudelijke afweging. Grofweg kan je zeggen dat dat op drie niveaus gebeurt: strategisch, tactisch en ambachtelijk. Hoe dat werkt lees je hieronder.


Strategie: spoort het met waar we heen willen
Met prioriteiten van de directie zit je gebeiteld qua onderwerp. Concrete resultaten doen het ook goed. Idem onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden. Of visuele dingen. Die doen het goed op sociale media. Andere onderwerpen krijgen weer voorrang omdat ze in de belangstelling staan in de media. 


Tactiek: het moment pakken
Soms is iets precies het goede verhaal op het goede moment. Dan kan het snel gaan. Een andere keer is het beter om over een bepaald onderwerp juist even helemaal niets roepen. En dan is er nog de manier waarop. Communicatieadviseurs kijken wat er buiten leeft en wat een goede vorm is om te communiceren. Zomaar wat op een website zetten heeft weinig nut. Het gaat erom onderdeel te zijn van het maatschappelijk gesprek ergens over, anders valt het verhaal plat.


Het ambacht: structuur en taal
Het zal je nog verbazen aan hoeveel eisen de structuur van een goede webtekst, post of tweet moet voldoen. Of hoeveel werk er gaat zitten in het goed opzetten, begeleiden en opvolgen van een interview. Echt ambachtelijk wordt het als het om begrijpelijkheid gaat. Bij de overheid is uitgangspunt dat mensen met VMBO-niveau de communicatie moeten kunnen volgen. Zie maar ’s een beleidsstuk om te zetten in Jip- en Janneketaal. Die vertaalslag is misschien nog wel het moeilijkste werk.


Kortom: er zit meer achter die communicatie dan je misschien denkt, hou daar rekening mee. Maar laat het je niet weerhouden met ideeën te komen! 
 

Victor de la Vieter, Communicatieadviseur bij DCMR Milieudienst Rijnmond. 

Blijf up-to-date

Blogs en nieuws

Meer weten over samenwerken?