Privacystatement Babbage Company

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening: het bemiddelen bij een (tijdelijke) baan of opdracht. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten. En om u te benaderen voor mogelijke events zoals masterclasses, speeddate, netwerkbijeenkomsten die voor u interessant kunnen zijn. Bij een eventuele inzet hebben wij uw gegevens ook nodig voor het aanbieden van een contract, voor contact gedurende en na uw opdracht en het nakomen van onze eventuele financiële verplichtingen.

Nieuwsbrieven

Wij publiceren nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van onze dienstverlening en aanverwante zaken. Wij voegen uw emailadres uitsluitend toe aan lijst van abonnees wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt door ons niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij inschrijving en/of sollicitatie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam,
 • achternaam,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • CV,
 • geboortedatum,
 • nationaliteit,
 • taal,
 • burgerlijke staat,
 • geslacht,
 • sociale media profiel,
 • adres gegevens,
 • opleiding en ervaring.
 • Gespreksverslagen
 • Referenties

Bij een eventuele inzet verwerken wij, naast de bovenstaande persoonsgegevens, ook uw IBAN om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer u als ZZP-er werkzaam bent, hebben we naast IBAN ook het nummer van inschrijving in de Kamer van Koophandel en uw BTW nummer nodig.

Sociale netwerken

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. In de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn leest u wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Ook analyseren we hoe effectief onze Adwords-campagnes zijn bij Google zoekresultaten. De verkregen data wordt, met inbegrip van het IP-adres (het adres van uw computer), door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie verstrekken aan derden indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees voor meer het informatie het privacybeleid van Google en meer specifiek het privacybeleid van Google Analytics.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld om vacatures af te stemmen op uw interesses. U kunt de cookies uitzetten via uw browser.

Bewaartermijn

Babbage Company B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. De bewaartermijn is 1 jaar als u zich inschrijft bij Babbage Company. Na 1 jaar krijgt u van Babbage Company automatisch een e-mail met de vraag of wij uw gegevens nog langer mogen bewaren. Bij een eventuele inzet houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn. Daarna ontvangt u wederom automatisch een e-mail met de vraag of wij uw gegevens nog langer mogen bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dat kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
Babbage Company B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Van Heenvlietlaan 200-A
1083 CM Amsterdam
Info@babbage.nl
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@babbage.nl.

Delen met anderen

Babbage Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor; uitvoering van onze dienst, onze overeenkomst met een opdrachtgever, onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken als gevolg van onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Babbage Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datum

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 1 mei 2018 en het laatst gewijzigd op 20 juli 2023. Wij behouden ons het recht voor dit statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Meer weten over samenwerken?

Neem contact op 2020

Meld je aan

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in!