AI for hiring of mensenwerk?

De ontwikkelingen van Artificial Intelligence in de recruitmentwereld

 

Word ik ooit vervangen door Artificial Intelligence (AI)? Is mijn baan door technologische ontwikkelingen straks overbodig? Misschien heb jij je dit wel eens afgevraagd. Zeker met de komst van nieuwe AI technieken als ChatGPT, waarvan de mogelijkheden eindeloos lijken. Hoe zit dat in de recruitmentbranche? Ik dook in het onderwerp. Lees er in dit blog meer over!

 

Wegautomatisering door AI

Worden mensen in de toekomst weg geautomatiseerd? In hun artikel “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?” behandelen Frey & Osborne de onzekerheid van veel mensen over de duurzaamheid van hun baan (2013). Zij stellen dat 47% van de Amerikaanse beroepsbevolking een hoge kans heeft om binnen twintig jaar weg geautomatiseerd te worden. En aangezien dit artikel in 2013 is geschreven, zouden we dus nu ongeveer op de helft zitten.

Deze automatisering is een trend die we vanaf de Industriële Revolutie al zien. Hoewel toentertijd vooral simpele, arbeidsintensieve taken geautomatiseerd werden, gaat de komst van Big Data en AI daar een stapje verder in. Deze technologieën kunnen namelijk zelf denken, handelen en leren, wat een impact heeft op verschillende banen en bedrijfstakken. 

 

AI in de recruitmentbranche