Blog

Categorie: Blogs
Iris Nibbering2-01-2020 13:49
Een carrièreswitch doe je niet zomaar. Er is veel om over na te denken, hoe weet je bijvoorbeeld wanneer het tijd is om die stap te zetten?
222bekeken
Geen reacties
Categorie: Blogs
Christian Burgers19-11-2019 16:46
Omgaan met big data vormt een van de grootste nieuwe uitdagingen voor communicatieprofessionals. Big data draait om grote databestanden die vaak snel veranderen en uitbreiden. Denk hierbij aan online data van verschillende sociale mediaplatformen, grote digitale databases, bijvoorbeeld van de overheid (bv. via MijnOverheid), of aan data die worden verzameld door ‘smart devices’.
Categorie: Blogs
Esther Holster15-10-2019 8:17
Gemeenten en overheidsorganisaties ervaren dat er nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de samenleving ontstaan. De trends in overheidscommunicatie en rapportages zoals die van de Nationale Ombudsman, laten duidelijk zien dat samenwerken met de omgeving essentieel is. De transitie in het Sociaal Domein en de komst van de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, maakt dat nog concreter en urgenter. Dat vraagt dat overheden omgevingsbewust werken. De ontwikkeling naar omgevingsbewust werken vraagt om een communicatieve organisatie. Daarin communiceert iedere medewerker en bestuurder en schat hij of zij zelf de impact op de omgeving van een beleid, project of traject,...
546bekeken
Geen reacties
Categorie: Blogs
Harrie van Rooij12-09-2019 8:44
Er is iets goed mis met het imago van onze beroepsgroep. Met enige regelmaat stellen kamerleden vragen over hoe veel voorlichters er bij de rijksoverheid werken. Vorig jaar nog beweerde de SP dat het makkelijk met de helft minder kan. Wij worden met argusogen bekeken. Toen ik eens onder een opiniestuk over de zwartepietendiscussie liet noteren dat ik filosoof én communicatieadviseur was, waren de rapen gaar. Dat filosoof werd me nog enigszins vergeven. Maar door dat tweede woord gingen alle haatkleppen open. Blijkbaar kon je ervoor doorleren om niet alleen schadelijke nepmeningen te bedénken, maar ook nog om ze op...
535bekeken
Geen reacties